/ WEJŚCIE / ENTRANCE
- 2007 .
Zdjęcia z września-października 2007 r.
Photos taken in September-October 2007.