/ WEJŚCIE / ENTRANCE
Zdjęcia z wyprawy do Mołdowy, Naddniestrza i na Ukrainę (czerwiec 2010).
, ( 2010).
Photos from a trip to Moldova, Pridnestrovie (Transnistria) and Ukraine (June 2010).