В западной части города находятся, среди прочих, два самих больших львовских вуза, цирк, одна из прекраснейших церквей и старинный вокзал.

Маршрут экскурсии: ул. Гнатюка * памятник св. Юрию Змееборцу * здание ученых * Львовский национальний университет им. Ивана Франко * памятник Ивану Франко * ул. Лепкого * ул. Городоцкая * цирк * ул. Озаркевича * площадь и церковь св. Юра * ул. Карпинского * Национальный университет "Львовская политехника" * ул. Бандеры * церковь св. Елизаветы * ул. Черновецкая * вокзал.
ВХОД / WEJŚCIE / ENTRANCE Po zachodniej stronie miasta znajdują się, między innymi, dwie największe lwowskie uczelnie, cyrk, jedna z najwspanialszych cerkwi oraz zabytkowy dworzec.

Trasa wycieczki: ul. Hnatiuka * pomnik św. Jerzego, walczącego ze smokiem * budynek uczonych * Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki * pomnik Iwana Franki * ul. Łepkoho * ul. Horodoćka * cyrk * ul. Ozarkewycza * pl. i cerkiew św. Jura * ul. Karpinśkoho * Narodowy Uniwersytet "Politechnika Lwowska" * ul. Bandery * cerkiew św. Elżbiety * ul. Czerniwećka * dworzec.
Main Index