Из многих красивых парков Львова, на фотографиях представлено три: парк Ивана Франко, разположеный возле университета его имени, Парк культуры и отдыха им. Богдана Хмельницкого, созданый в 50-х гг. XX в., а также Стрыйский парк (раньше парк Килинского), созданый в 1887 г. на месте прежнего кладбища. ВХОД / WEJŚCIE / ENTRANCE Spośród wielu pięknych parków Lwowa, na zdjęciach przedstawione są trzy: park Iwana Franki, położony przy uniwersytecie jego imienia, Park Kultury i Wypoczynku im. Bogdana Chmielnickiego, utworzony w latach 50. XX w. oraz park Stryjski (dawniej park Kilińskiego), utworzony w 1887 r. na miejscu dawnego cmentarza.
Main Index