Ночью в центре привлекают внимание освещенные, доминирующие над городом башни: ратуши и телевидения. На улицах есть также много светящихся украшений, которые остались там после Праздника Львова. ВХОД / WEJŚCIE / ENTRANCE Nocą w centrum zwracają uwagę oświetlone, górujące nad miastem wieże: ratuszowa i telewizyjna. Na ulicach jest też wiele święcących ozdób, które pozostały tam po Święcie Lwowa.
Main Index