Лычаков - это район Львова, прилегающий от востока к его центру. Для туристов, в основном польских, особенно значительной его точкой является Лычаковское кладбище, вместе с Кладбищем Львовских орлят. Кроме того на Лычакове находятся также парк-этнографический музей "Шевченковский гай", польский костел, несколько вузов...

Маршрут экскурсии: ул. Пекарская * Лычаковское кладбище с Кладбищем Львовских Орлят * ул. Мечникова * церковь святых Петра и Павла * парк-этнографический музей "Шевченковский гай" * ул. Лысенко * православная церковь * польский костел.
ВХОД / WEJŚCIE / ENTRANCE Łyczaków to dzielnica Lwowa, przylegająca od wschodu do jego centrum. Dla turystów, szczególnie polskich, najważniejszym jego punktem jest Cmentarz Łyczakowski, wraz z Cmentarzem Orląt Lwowskich. Prócz tego na Łyczakowie znajduje się również park-skansen "Gaj Szewczenki", polski kościół, kilka uczelni...

Trasa wycieczki: ul. Pekarśka * Cmentarz Łyczakowski z Cmentarzem Orląt Lwowskich * ul. Mecznykowa * cerkiew świętych Piotra i Pawła * park-skansen "Gaj Szewczenki" * ul. Łysenka * cerkiew prawosławna * polski kościół.
Main Index