С 29 сентября по 1 октября 2006 г. Львов праздновал 750-летие своего основания. Праздник Львова привел в город огромное количество людей со всей Украины, а также из других стран, в основном из Польши. Участие в торжествах приняли президенты Украины - Виктор Ющенко, Польши - Лех Качиньский и Литвы - Валдас Адамкус. Были организованы разнообразные мероприятия - концерты, фестивали кино и ремесла, выставка машин и т.п. ВХОД / WEJŚCIE / ENTRANCE W dniach 29 września - 1 października 2006 r. Lwów obchodził 750-lecie swojego założenia. Święto Lwowa zgromadziło ogromną ilość ludzi z całej Ukrainy, a także z innych krajów, głównie z Polski. Udział w uroczystościach wzięli prezydenci Ukrainy - Wiktor Juszczenko, Polski - Lech Kaczyński i Litwy - Valdas Adamkus. Zorganizowano różnorodne imprezy - koncerty, festiwale kina i rzemiosła, wystawę samochodów itp.
Main Index