/ WEJŚCIE / ENTRANCE
- 2006 .
Zdjęcia z września-grudnia 2006 r.
Photos taken in September-December 2006.