Центром Львова является главная площадь - Рынок. На ней и вокруг ней находятся в основном памятники архитектуры, созданные в польские времена (за исключением ратуши). Польскую и австро-венгерскую архитектуру разделяет проспект Свободы - главная улица, которая возникла после закрытия реки Полтвы в подземельном канале. Кое-где находятся здания и памятники, созданы в современности, зато советских памятников к счастью уже почти нет.

Маршрут экскурсии: площадь Рынок * ул. Краковская * армянский собор * Преображенская церковь * ул. Леси Украинки * внутренний двор армянского собора * ул. Армянская * кафе-галерея Дзыга * ул. Федорова * бывший костел доминиканцев * памятник Ивану Федорову * ул. Подвальная * Городской Арсенал * ул. Братьев Рогатинцев * ул. Сербская * церковь св. Андрея * Галицкая площадь * памятник Даниилу Галицкому * площадь и памятник Адаму Мицкевичу * Кафедральная площадь * римско-католический собор * капелла Боимов * площаль и памятник Ивану Подкове * костел Иезуитов * проспект Свободы * памятник Тарасу Шевченко * Оперный театр.
ВХОД / WEJŚCIE / ENTRANCE Centrum Lwowa stanowi główny plac - Rynek. Na nim i wokół niego znajdują się głównie zabytki, powstałe w polskim okresie (z wyjątkiem ratusza). Architekturę polską i austro-węgierską oddziela prospekt Swobody - główna ulica, powstała po zamknięciu rzeki Połtwy w podziemnym kanale. Gdzieniegdzie znajdują się budynki i pomniki, powstałe w czasach współczesnych, natomiast na szczęście nie ma już prawie pomników sowieckich.

Trasa wycieczki: Rynek * ul. Krakivśka * katedra ormiańska * cerkiew Przemienienia Pańskiego * ul. Łesi Ukrainki * dziedziniec katedry ormiańskiej * ul. Virmenśka * cafe-galeria Dzyga * ul. Fiodorowa * dawny kościół dominikanów * pomnik Iwana Fiodorowa * ul. Pidvalna * Arsenał Miejski * ul. Brativ Rohatynciv * ul. Serbska * cerkiew św. Andrzeja * pl. Halicki * pomnik Danyła Halickiego * pl. i pomnik Adama Mickiewicza * pl. Katedralny * katedra rzymsko-katolicka * kaplica Boimów * pl. i pomnik Iwana Pidkowy * kościół jezuitów * prospekt Swobody * pomnik Tarasa Szewczenki * Opera.
Main Index