PANORAMAS PANORAMY

PANORAMAS
FOOD JEDZENIE

FOOD
ROADS DROGI

ROADS
REFUGEE CAMPS OBOZY DLA UCHODŹCÓW

REFUGEE CAMPS
Zdjęcia:
:
Photos:
Monika Kamińska |
Piotr Knapczyk |
Andrzej Wijas |
© Andrzej Wijas, 2010–2011