/ WEJŚCIE / ENTRANCE
Stolica Łotwy, widziana w większości z góry.
, .
The capital of Latvia seen mostly from above.
Main Index