/ WEJŚCIE / ENTRANCE
Zdjęcia z maja 2009 r.
2009 .
Photos taken in May 2009.